Breweries

Ruicheng County Brewery

Taiyuan Fenhe Brewery

Tianlong Brewery

Yanggao County Brewery

Hofbräuhaus Shanghai

Chongqing Brewery

Paulaner Bräuhaus Shanghai at Fen Yang Road

Chongqing Jinxing Brewery

Datong City Winery

Tianjin County Winery

Houma City Brewery

Hengqu County Brewery

Jincheng City Brewery

Hangzhou Zhongce Brewing

Yicheng County General Winery

Quzhou Yingbo Guoguang Beer Co.

Qingxu Juice Winery

Zhejiang Qianjiang Beer Group Limited

Chengde City Brewery

Changchun City Brewery

Yantai Beer Asahi

Handan City Brewery

Jilin Yinpu Brewery

Paulaner Bräuhaus Shanghai at Xintiandi

Shijiazhuang City Brewery